Kaydırma çubukları

Win 32 tabanlı uygulama penceresinde veri nesnesi, bir belge ya da pencerenin istemci alanı büyük bir bit eşlem gibi görüntüleyebilirsiniz. Bir kaydırma çubuğuile sağlandığında, pencere kenarlıklarının dışına taşan kısımları nesnenin görünüm içine getirmek için istemci alanı veri nesnesinde kullanıcı kaydırma yapabilir.

Index