Menü ekranı

Menü yüklenen ya da hazırlandı sonra sistem bu görüntüleyebilirsiniz önce pencere atanmalıdır. Sınıf menü tanımlayarak bir menü atayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere sınıfı menüleri. Ayrıca menü pencere menüsü kolu HMENU'nun parametresi Cw_usedefault veya CreateWindowEx işlevi olarak belirterek, veya SetMenu işlevini çağırarak atayabilirsiniz.

Kısayol menüsünü görüntülemek için TrackPopupMenuEx işlevini kullanın. wm_contextmenu iletisi işlendiğinde kısayol menülerini kayan açılır menüler ya da bağlam menüleri olarak da bilinir, tipik olarak görüntülenir.

Eski TrackPopupMenu işlevini hala desteklenmektedir, ancak yeni uygulamalar TrackPopupMenuEx işlevini kullanmalısınız.