Pencere sınıfı menüleri

Pencere sınıfı kayıt olduğunuzda bir sınıf menüsü, adlı bir varsayılan menüsü belirtebilirsiniz. Bunun için menü şablonu kaynak adı sınıf kaydettirmek için kullanılan wndclass yapısı lpszMenuName üyesi atadığınız.

Böylece açıkça menü yüklemek ve her pencereye atamak gerekmez varsayılan olarak, her pencerenin onun pencere sınıfı için sınıf menü atanır. CreateWindowEx işlevine çağrı farklı menü tanıtıcı belirterek, sınıf menüsü geçersiz kılabilirsiniz. SetMenu işlevi kullanılarak oluşturulduktan sonra pencerenin menü de değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere sınıfları.

Index