MDINEXTMENU

MDINEXTMENU yapısı etkinleştirilmesi için menüyü hakkında bilgi içerir.

typedef struct tagMDINEXTMENU {}
    HMENU'nun hmenuIn;
    HMENU'nun hmenuNext;
    hwnd hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, ÇOK * LPMDINEXTMENU 

Üyeler

hmenuIn
Tanıtıcı geçerli menüye geri döner.
hmenuNext
Aktif olması için menüsüne bir tanıtıcıyı belirtir.
hwndNext
Menü bildirim iletileri için pencerenin tanıtıcı belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü yapıları, wm_nextmenu