WM_NEXTMENU

Sistem menüsü menü çubuğu arasında geçiş yapmak için sağ veya sol ok tuşu kullanıldığında wm_nextmenu ileti uygulamaya gönderilir.

WM_NEXTMENU
nVirtKey = (int) wParam; 
pmdin (LPMDINEXTMENU) lParam = 

 

Parametreleri

nVirtKey
WParamdeğeri. Sanal anahtar şifre anahtarı belirtir.
pmdin
LParamdeğeri. Aktif olması için menü hakkında bilgi içeren MDINEXTMENU yapısı adresini belirtir.

Açıklamalar

Bu iletiye yanıt vermiyor, uygulama MDINEXTMENU ve penceresini MDINEXTMENU yapısı hwndNext üyesi menüsü bildirim iletileri almaya hmenuNext üyesi olarak geçmek için menüyü belirtebilirsiniz. (Onlar başlangıçta boş) değişikliklerin etkili olması için iki üye değişiklikleri için ayarlamanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, Menu Mesajlar, MDINEXTMENU

Index