WM_MBUTTONDBLCLK

İmleci pencerenin istemci alanında ise kullanıcı orta fare düğmesini tıklattığında wm_mbuttondblclk ileti nakledilir. Fare yakalanan değil, ileti penceresinde imlecin altındaki nakledilir. Aksi takdirde, ileti fare zorlamaktadır penceresine nakledilir.

Wm_mbuttondblclk fwKeys wParam; =        / / anahtar bayraklarını xPos = LOWORD(lParam);  / / yatay konumunu imleç yPos = HIWORD(lParam);  / / Dikey imleç konumu 

 

Parametreleri

fwKeys
WParamdeğeri. Çeşitli sanal tuşlar basılı olup olmadığını gösterir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden herhangi bir birleşimi olabilir.:
Değer Açıklama
MK_CONTROL Ctrl tuşunu basılı ayarlayın.
MK_LBUTTON Farenin sol tuşunu ayarlayın.
MK_MBUTTON Ortadaki fare düğme aşağı ayarlayın.
MK_RBUTTON Sağ fare düğmesini aşağı ayarlayın.
MK_SHIFT Eğer shift tuşuna basılı ayarla.

xPos
LParamalt sıra kelimenin değeri. İmleç x-koordinatı belirtir. Koordinat istemci alanının sol üst köşesine göre olan.
yPos
LParamyüksek sıralı word değeri. İmlecin y koordinatı belirtir. Koordinat istemci alanının sol üst köşesine göre olan.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Cs_dblclks stili olan windows sistem, her kullanıcı presler bültenleri ve sistemin çift süre içinde ortadaki fare düğme yeniden bastığı oluşturan wm_mbuttondblclk iletileri alabilir. Orta fare düğmesiyle çift aslında dört ileti oluşturur: wm_mbuttondown, wm_mbuttonup, wm_mbuttondblclk ve wm_mbuttonup yeniden.

Bir uygulama MAKEPOINTS makro lParam parametresinin bir Puan yapıya dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş mesajları, GetCapture, GetDoubleClickTime, MAKEPOINTS, Puan, SetCapture, SetDoubleClickTime, wm_mbuttondown, wm_mbuttonup

Index