GetDoubleClickTime

GetDoubleClickTime işlevi alır geçerli zaman için fareyi çift tıklatın. Çift, iki kez içinde belirli bir zaman sonra ilk meydana gelen ikinci fare düğmesini dizisidir. Çift zamandır arasında ilk oluşur ve ikinci çift tıklayın milisaniye sayısı.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri geçerli çift süresini milisaniye cinsinden belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş işlevleri, SetDoubleClickTime