SetDoubleClickTime

SetDoubleClickTime işlevi için fareyi çift zaman ayarlar. Çift, iki tıklama içinde belirli bir zaman sonra ilk meydana gelen ikinci bir fare düğmesinin dizisidir. Çift zamandır milisaniye arasında ilk ortaya çıkabilir ve ikinci çift tıklama sayısı.

bool SetDoubleClickTime ()  UINT  uInterval / / aralığı çift tıklatın);
 

Parametreleri

uInterval
Arasında ilk ortaya çıkabilir ve ikinci çift tıklama milisaniye sayısını belirtir. Bu parametreyi sıfır olarak ayarlanırsa, sistem kullandığı varsayılan çift zaman 500 milisaniye.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

SetDoubleClickTime işlevi çift zaman tüm Windows sistem değiştirir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş işlevleri, GetDoubleClickTime

Index