Fare girişi işlevleri

Aşağıdaki işlevler, fare girişi ile kullanılır.

DragDetect
GetCapture
GetDoubleClickTime
GetMouseMovePoints
mouse_event
ReleaseCapture
SetCapture
SetDoubleClickTime
SwapMouseButton
TrackMouseEvent

Index