GetCapture

GetCapture işlevi pencere tutamacı (varsa) fare yakalanan alır. Bir anda yalnızca bir pencerede fare yakalayabilir; İmleci sınırlarının içinde olsun veya olmasın bu pencerede fare girişi alır.

Hwnd GetCapture(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, geçerli iş parçacığıyla ilişkilendirilmiş Yakalama penceresinin tanıtıcı iş. İplik No pencerede fare zorlamaktadır dönüş değeri null ise.

Açıklamalar

Null dönüş değeri başka iş parçacığı veya işlem sistemi fare zorlamaktadır demek değildir; sadece geçerli iş parçacığı fare zorlamaktadır değil demektir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş işlevleri, ReleaseCapture, SetCapture

Index