Fare yakalama

Sistem genelde fare olayı gerçekleştiğinde imleci etkin nokta içeren pencereyi fare ileti nakleder. Bir uygulamayı belirli bir pencereyi fare iletileri yönlendirmek için SetCapture fonksiyonunu kullanarak bu davranışı değiştirebilirsiniz. Pencere kadar uygulama ReleaseCapture işlevini çağırır ya da başka bir yakalama penceresi belirtir veya başka bir iş parçacığı tarafından oluşturulan bir pencere tıkladığında kadar tüm fare iletileri alır.

Fare yakalamak her değişiklik, sistem fare yakalama kaybediyor pencereye bir wm_capturechanged iletisi gönderir. Fare yakalama kazanıyor pencerenin tanıtıcı iletisinin lParam parametresinin belirtir.

Sadece ön pencere, fare giriş yakalayabilirsiniz. Arka pencere Fare girişini yakalama girişiminde bulunduğunda, ileti penceresinde görünen bölümünü içinde imleci sıcak nokta ne zaman oluşan fare olayları için aldığı.

Fare girişi yakalama bile imleci pencerenin taşındığında bir pencere tüm fare girişi, alması gereken durumlarda işe yarar. Örneğin, bir uygulama genellikle bir "düğme-e kadar" olay gerçekleşene kadar imleci aşağıdaki bir fare "düğmesini" olayından sonra imleç konumu izler. Uygulama fare girişi zorlamaktadır değil ve kullanıcı dışındaki pencerede fare düğmesini serbest, pencere düğmesi ileti almaz.

Bir iş parçacığı, onun birine fare zorlamaktadır olup olmadığını belirlemek için GetCapture işlevini kullanabilirsiniz. Bir iş parçacığının windows fare zorlamaktadır, GetCapture pencere tanıtıcı alır.

Index