WM_CAPTURECHANGED

Fare yakalama kaybediyor pencereye wm_capturechanged mesaj gönderilir.

Wm_capturechanged hwndNewCapture (hwnd) lParam; =    / / idare penceresinde fare yakalama kazanmak için 

 

Parametreleri

hwndNewCapture
LParamdeğeri. Fare yakalama kazanıyor pencere kolu.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

ReleaseCapture kendisini çağıran bile bir pencere bu iletiyi alır. Bir uygulama bu iletiye yanıt olarak fare yakalama çalışmamalıdır.

Yeniden bu iletiyi aldığında, bir pencere kendisi, gerekirse yeni fare yakalama durumunu yansıtmak çizmek.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş mesajları, ReleaseCapture, SetCapture

Index