ReleaseCapture

ReleaseCapture işlevi, geçerli iş parçacığı bir pencerede fare yakalama bültenleri ve normal fare giriş işlemi geri yükler. Süre imleç sıcak nokta başka bir iş parçacığı penceresinde fare düğmesi tıklatıldığında fare zorlamaktadır pencere dışında imleç konumuna bakmaksızın tüm fare girişi alır.

Bool ReleaseCapture(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Uygulama, SetCapture işlevi çağırdıktan sonra bu işlevini çağırır.

Windows 95:wm_capturechanged ileti almak için fare yakalama kaybediyor pencere neden ReleaseCapture arama.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş işlevleri, GetCapture, SetCapture, wm_capturechanged

Index