PostQuitMessage

PostQuitMessage işlevi, bir iş parçacığı sona erdirme (quit) istek yaptığı sisteme gösterir. Genellikle bir wm_destroy iletiye yanıt olarak kullanılır.

VOID PostQuitMessage) int  nExitCode / / çıkış kodu);
 

Parametreleri

nExitCode
Uygulama çıkış kodunu belirtir. Bu değer WM_QUIT ileti wParam parametre olarak kullanılır.

Dönüş değerleri

Bu işlev bir değer döndürmüyor.

Açıklamalar

PostQuitMessage işlevi iş parçacığının ileti sırası bir WM_QUIT iletisi gönderir ve hemen verir; işlevin sadece sisteme gösterir iplik gelecekte bir zamanda çıkmak isteyen.

İplik WM_QUIT iletiyi, ileti sırasından alır kendi ileti döngüsü çıkmak ve denetim sistemine dönün. Sisteme döndürülen çıkış değeri WM_QUIT ileti wParam parametre olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, wm_destroy, WM_QUIT