PostMessage

PostMessage işlevi yerleri (mesaj) ileti sıraya bir ileti belirtilen pencereyi oluşturulmuş ve sonra iletiyi işlemek iş parçacığı için beklemeden döner iplik ile ilişkili. İleti sıradaki iletileri GetMessage ya da PeekMessage işlevine çağrıları tarafından alınır.

PostMessage (bool) hwnd  hWnd, / / idare hedef penceresiUINTMsg, / / mesaj göndermek içinwparamwParam, / / ilk mesajı parametresilparamlParam / / saniye iletisi parametresi);
 

Parametreleri

hWnd
Olan pencere yordamı mesaj almaktır pencere tanıtıcısı. İki değer özel anlamları:
Değer Anlamı
HWND_BROADCAST İleti, Engelli ya da görünmez sahipsiz windows, örtüşen pencereler ve açılır pencereler dahil olmak üzere sistemdeki tüm üst düzey windows nakledilir. İleti alt pencereleri için deftere nakledilmemiş.
NULL DwThreadId parametresi geçerli iş parçacığı tanımlayıcısı için ayarlanmış PostThreadMessage çağrısı gibi işlev davranır.

Msg
Gönderilecek mesajı belirler.
wParam
Ek message özgü bilgileri belirtir.
lParam
Ek message özgü bilgileri belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Hwnd_broadcast kullanarak iletişim kurmak için gereken uygulamaları protokollerinde iletişim için benzersiz bir ileti almak için RegisterWindowMessage işlevini kullanmalısınız.

Sen bir wm_user aşağıdaki aralıktaki (PostMessage, SendNotifyMessageve SendMessageCallback) Zaman uyumsuz ileti işlevlere gönderirseniz, ileti parametrelerinin işaretçiler içerir değil. Aksi halde işlem başarısız olur. Fonksiyonlar-ecek dönmek önce alıcı konu iletiyi işlemek için bir şans olmuştur ve kullanılmadan önce gönderen bellek özgür irade.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessage, PeekMessage, SendMessageCallback, SendNotifyMessage

Index