WM_QUIT

WM_QUIT ileti uygulama sonlandırma isteği gösterir ve uygulama PostQuitMessage işlevini çağırdığında oluşturulur. GetMessage işlevinin sıfır neden olur.

WM_QUIT nExitCode = (int) wParam;   / / çıkış kodu 

 

Parametreleri

nExitCode
WParamdeğeri. PostQuitMessage işlevinde belirtilen çıkış kodunu belirtir.

Dönüş değerleri

Uygulama penceresinin yordam için ileti gönderilmeden önce bitirmek ileti döngüsü neden olduğu bu mesajı bir dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, GetMessage, PostQuitMessage

Index