WM_DESTROY

Pencere yok olma wm_destroy iletisi gönderilir. Bu pencereyi ekrandan kaldırıldıktan sonra yok olma penceresinin pencere yordamı gönderilir.

Onlar yok bu iletiyi ilk pencere yok olma, sonra alt pencereleri (varsa) gönderilir. İleti işlenirken, bunun tüm alt pencereleri hala varolduğunu kabul edilebilir.

WM_DESTROY 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Yok olma penceresi ( SetClipboardViewer işlevini çağırarak ayarlanır) Pano Görüntüleyicisi zincirinin bir parçasıdır, pencere kendisi zinciri wm_destroy mesaj dönmeden önce ChangeClipboardChain işlevini işleyerek kaldırmanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerini ChangeClipboardChain, DestroyWindow, PostQuitMessage, SetClipboardViewer, wm_close

Index