LookupIconIdFromDirectory

LookupIconIdFromDirectory işlev simgesini veya imleç veri simgesi veya imleç geçerli görüntü aygıtı en uygun arama yapar.

int LookupIconIdFromDirectory) pbyte  presbits, / / adres kaynak veriboolfIcon / / simge veya imleç arayın);
 

Parametreleri

presbits
İşaretçi simgesine veya imleci dizin verilerini. Bu işlev, kaynak verileri doğrulamaması nedeniyle (gp) genel koruma hatasına neden olur veya presbits geçerli kaynak verilere işaret etmiyor tanımsız bir değer verir.
fIcon
Bir simge veya imleç aranan olup olmadığını belirtir. Bu parametre true ise, işlev için bir simge arıyor; parametre false ise, işlev bir imleç için arıyor.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri bir tamsayı tanıtıcısı simgesini veya imleç geçerli görüntü aygıtı en uygun olduğunu.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Kaynak dosya türü RT_GROUP_ICON (rt_group_cursor gösterir imleçler) değişik biçimlerde aygıta bağımlı ve bağımsız aygıt simgesini (veya imleç) verileri içerir. LookupIconIdFromDirectory uyan en iyi kaynak dosyanın simgesini (veya imleç) geçerli görüntü aygıtı arar ve tamsayı tanımlayıcısını döndürür. FindResource ve FindResourceEx işlevleri a MAKEINTRESOURCE makro, modül kaynak bulmak için bu tanımlayıcı ile kullanın.

Simge dizini kaynak dosyası kaynak türü RT_GROUP_ICON (veya rt_group_cursor imleçler için) ve bir tamsayı kaynak adı yüklenecek özel bir simge için yüklenir. Geçerli görüntü aygıtı en iyi uyan simgenin kaynak adını bir tamsayı tanımlayıcısı LookupIconIdFromDirectory döndürür.

LoadIcon, LoadCursorve LoadImage işlevleri, simgesini veya geçerli görüntü aygıtı en uygun imleç için belirtilen kaynak verileri aramak için bu işlevi kullanın.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Simgeleri genel bakış, simgesini fonksiyonlar, CreateIconFromResource, CreateIconIndirect, FindResource, FindResourceEx, GetIconInfo, LoadCursor, LoadIcon, LoadImage, LookupIconIdFromDirectoryEx, MAKEINTRESOURCE

Index