GetClipCursor

GetClipCursor işlevi için imleci sınırlı dikdörtgen alan ekran koordinatları alır.

bool GetClipCursor ()  lprect  lpRect / / adres yapısı için dikdörtgen);
 

Parametreleri

lpRect
İşaretçi bir ekran koordinatları confining dikdörtgen alan rect yapısı. İmleci bir dikdörtgen sınırlı değildir yapısı ekran boyutlarını alır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

İmleci, paylaşılan bir kaynaktır. İmleci ClipCursor fonksiyonu ile bir uygulama gerçekleşmesini, daha sonra imleç denetimi başka bir uygulamaya vazgeçme önce ClipCursor kullanarak serbest olmalıdır.

Arama işlemi için pencere istasyonu WINSTA_READATTRIBUTES erişimi olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, ClipCursor, GetCursorPos, rect

Index