GetCursorPos

GetCursorPos işlevi imleci'nın konumu, Ekran koordinatlarındaki alır.

bool GetCursorPos ()  LPPOINT  lpPoint / / adres yapısı için imleci konumlandırın);
 

Parametreleri

lpPoint
İşaretçi bir imleci ekran koordinatları alır noktası yapısı.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

İmleç konumu her zaman ekran koordinatları olarak verilir ve imleci içeren pencereyi eşleştirme modu tarafından etkilenmez.

Arama işlemi için pencere istasyonu WINSTA_READATTRIBUTES erişimi olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, ClipCursor, nokta, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index