İletişim kutusu türleri

Ortak iletişim kutusunun kitaplık oluşturma fonksiyon ve yapı ortak iletişim kutusunu her tür için sağlar. En basit şekliyle bir ortak iletişim kutusunda kullanmak için kendi oluşturma işlevini çağırır ve başlangıç değerleri ve seçenek bayraklarını içeren bir yapısı için işaretçi belirtin. İletişim kutusu başlatılıyor sonra iletişim kutusunun yordamı kullanıcının giriş hakkında bilgi dönmek için yapısını kullanır. Uygulamanızın gereksinimlerine uyacak şekilde ortak bir iletişim kutusu özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo farklı ortak iletişim kutularının kısa bir açıklamasını sağlar ve her türü ile kullanılan yapı ve işlev gösterir.

Ortak iletişim kutusu Açıklama
Renk İsteğe bağlı özel renkler oluşturma sağlar ve kullanılabilen renkleri görüntüler. Kullanıcı bir temel veya özel renk seçebilirsiniz. ChooseColor fonksiyonu ve choosecolor yapısı.
Bul Kullanıcı Bul dizesi yazabileceğiniz bir iletişim kutusu görüntüler. Kullanıcı arama yönünü ve arama büyük/küçük harf duyarlı olup gibi arama seçenekleri de belirtebilirsiniz. FindText fonksiyonu ve FINDREPLACE yapısı.
Yazı tipi Kullanılabilir yazı tiplerine, nokta boyutlarını ve diğer yazı tipi öznitelikleri, kullanıcının seçim yapabileceği listelerini görüntüler. ChooseFont fonksiyonu ve choosefont yapısı.
Açık Sürücü, dizin ve dosya adı uzantıları dosya adlarının listesini görüntülemek için kullanıcının seçebileceği listelerini görüntüler. Kullanıcı bir dosya adı yazın veya açılacak dosyayı tanımlamak için listeden seçin. GetOpenFileName fonksiyonu ve OPENDOSYAADI yapısı.
Yazdır Yüklü olan yazıcı ve yapılandırmasıyla ilgili bilgileri görüntüler. Kullanıcı, yazdırılacak sayfa aralığını ve kopya sayısı gibi yazdırma işi seçeneklerini seçmek ve yazdırma işlemini başlatmak. PrintDlg fonksiyonu ve PRINTDLG yapısı.

Windows NT 5.0 ve sonraki sürümleri: Yazdır iletişim kutusu yerine bir yazdırma özellik sayfasını görüntülemek için PRINTDLGEX yapısı ile PrintDlgEx işlevini kullanın. Özellik sayfasının Genel sayfayı Yazdır iletişim kutusuna benzer. Özellik sayfası Ayrıca, Genel sayfa aşağıdaki ek uygulama ve sürücü özgü özellik sayfaları sağlayabilirsiniz.

Sayfa yapısı Geçerli sayfa yapılandırmasını görüntüler. Kullanıcı, kağıt yönünü, boyutu, kaynak ve kenar boşlukları gibi sayfa yapılandırma seçeneklerini seçebilirsiniz. PageSetupDlg fonksiyonu ve pagesetupdlg yapısı.
Değiştir Kullanıcı dizesini bulma ve değiştirme dizesi yazabileceğiniz bir iletişim kutusu görüntüler. Kullanıcı arama büyük/küçük harf duyarlı olup gibi arama seçenekleri ve değiştirme kapsamı gibi değiştirme seçeneklerini belirtebilirsiniz. ReplaceText fonksiyonu ve FINDREPLACE yapısı.
Farklı Kaydet Sürücü, dizin ve dosya adı uzantıları dosya adlarının listesini görüntülemek için kullanıcının seçebileceği listelerini görüntüler. Kullanıcı dosya adını yazın veya dosyayı kaydetmek adını belirtmek için listeden seçin. GetSaveFileName fonksiyonu ve OPENDOSYAADI yapısı.

&Notnbsp;Yazdırma ayarları iletişim kutusu da kullanılabilir olsa da, Sayfa yapısı iletişim kutusunda bırakmıştır. Yeni uygulamalar, Windows 95 veya Windows NT sürüm 3.51 veya sonrasını yazılı Yazdırma ayarı iletişim kutusunun yerine, Sayfa yapısı iletişim kutusunu kullanmanız gerekir.

Tüm ortak iletişim kutusu dışında Bul ve Değiştir iletişim kutularını kalıcı. İletişim kutusu oluşturmak için kullanılan işlev dönebilirsiniz önce kalıcı iletişim kutularını kullanıcı tarafından kapatılması gerekir. Bul ve Değiştir iletişim kutularını kalıcı olmayan; iletişim kutusunu kapatmadan önce işlev verir. Bul ve Değiştir iletişim kutularını kullanırsanız, IsDialogMessage işlev uygulamanızın ana mesajı döngüde bu iletişim kutuları doğru sekme ve esc tuşları gibi klavye girişi işleme sağlamak da gerekir.

Index