ChooseColor

ChooseColor işlevi bir renk ortak iletişim kutusunda bir renk seçin sağlar oluşturur.

bool ChooseColor ()  lpchoosecolor  lpcc / / yapısına ile başlatma / / veri);
 

Parametreleri

lpcc
İletişim kutusu başlatmak için kullanılan bilgileri içeren bir choosecolor yapısı için işaretçi. ChooseColor döndüğünde bu yapısı kullanıcının renk seçimi hakkında bilgi içerir.

Dönüş değerleri

Kullanıcı iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatırsa, dönüş değeri sıfır. RgbResult üye choosecolor yapısı kullanıcı tarafından seçilen renk rgb renk değerini içerir.

Kullanıcı iptal eder ya da renk iletişim kutusunu kapatır veya bir hata oluştuğunda, dönüş değeri sıfırdır. Uzatılmış hata bilgilerini almak için aşağıdaki değerlerden birini döndürebilir CommDlgExtendedError işlevini çağırmak:

CDERR_FINDRESFAILURE CDERR_MEMLOCKFAILURE
CDERR_INITIALIZATION CDERR_NOHINSTANCE
CDERR_LOCKRESFAILURE CDERR_NOHOOK
CDERR_LOADRESFAILURE CDERR_NOTEMPLATE
CDERR_LOADSTRFAILURE CDERR_STRUCTSIZE
CDERR_MEMALLOCFAILURE

Açıklamalar

Renk iletişim kutusunu paletleri desteklemez. İletişim kutusu tarafından sunulan renk seçimleri sınırlı sistem renklerini ve bu renkleri tanesinin sürümleri.

CCHookProc kanca işlemi için bir renk iletişim kutusu sağlayabilir. Kanca işlemi iletişim kutusuna gönderilen iletileri işleyebilir. Bir kanca işlemi etkinleştirmek için cc_enablehook bayrak bayrak choosecolor yapısı içinde kümesinin ve lpfnHook üye kancası yordamı adresini belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:Commdlg.h ilan etti.
İçe Library:Comdlg32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusundaki işlevler, CCHookProc, choosecolor, CommDlgExtendedError

Index