CBN_SELCHANGE

Kullanıcı açılan kutunun liste kutusundaki geçerli seçim değiştiğinde cbn_selchange bildirim iletisi gönderilir. Kullanıcı Seçimi liste kutusunda tıklatarak veya ok tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Açılan kutunun üst pencere cbn_selchange wm_command iletiyle yüksek sıralı sözcük wParam parametre biçiminde bu bildirimi alır.

Cbn_selchange idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

Açıklamalar

Seçilen dizin almak için cb_getcursel denetime göndermek.

Geçerli seçimi cb_setcursel ileti olarak ayarlandığında cbn_selchange bildirim iletisi gönderilmez.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cbn_closeup, cbn_dblclk, wm_command

Index