CBN_DBLCLK

Kullanıcı açılan kutunun liste kutusunda dize tıklattığında cbn_dblclk bildirim iletisi gönderilir. Açılan kutunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Cbn_dblclk idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

Açıklamalar

CBS_SIMPLE stili açılan kutu için bu bildirim iletisi oluşur. Tek liste kutusunu kapatır çünkü cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stili açılan kutuda, çift oluşamaz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cbn_selchange, wm_command

Index