CB_GETCURSEL

Bir uygulama varsa, açılan kutunun liste kutusunda şu anda seçili olan öğenin dizini alınacak bir cb_getcursel iletisi gönderir.

Cb_getcursel wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, geçerli olarak seçili öğeyi sıfır tabanlı dizin olduğunu. Seçili öğe yok, cb_err 's.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_SELECTSTRING, cb_setcursel

Index