CB_SETCURSEL

Bir uygulama, bir açılan kutu listesinde seçmek için cb_setcursel ileti gönderir. Gerekirse, listeyi dize görünüme gelene. Birleşik kutunun düzenleme denetimindeki metnin yeni seçime yansıtacak şekilde değişir ve herhangi bir önceki seçim listesinden kaldırılır.

 Cb_setcursel wParam = (wparam) dizin;  / / Madde Dizin lParam = 0;               / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Seçmek için dize sıfır tabanlı dizin belirtir. Index parametresi –1 ise, herhangi bir geçerli seçim listesinden kaldırılır ve düzenleme denetimi temizlenir.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri seçili öğeye dizinidir. Dizin , listedeki öğelerin sayısından büyükse veya dizin –1 için ayarlanırsa, cb_err dönüş değeri olan ve seçimi temizlenir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_FINDSTRING, cb_getcursel, CB_SELECTSTRING