Správy a správy vo fronte funkcie

Tieto funkcie sa používajú so správami a fronty správ.

BroadcastSystemMessage
DispatchMessage
GetInputState
GetMessage
GetMessageExtraInfo
GetMessagePos
GetMessageTime
GetQueueStatus
InSendMessage
InSendMessageEx
PeekMessage
Volania typu postMessage
PostQuitMessage
PostThreadMessage
RegisterWindowMessage
ReplyMessage
SendAsyncProc
SendMessage
SendMessageCallback
SendMessageTimeout
SendNotifyMessage
SetMessageExtraInfo
TranslateMessage
WaitMessage

Zastarané funkcie

PostAppMessage
SetMessageQueue