GetMessageExtraInfo

Funkcia GetMessageExtraInfo dostane ďalšie správy informácií pre aktuálne vlákno. Ďalšie správy informácií je definovanom aplikáciou alebo ovládačom 32-bitové hodnoty priradené front hlásení aktuálne vlákno. SetMessageExtraInfo funkcie môžete použiť na nastavenie vlákno dodatočné správy informácií, ktoré zostane až do nasledujúcej výzvy na GetMessage alebo PeekMessage.

DLHÉ GetMessageExtraInfo(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota určuje nadbytočné informácie. Význam dodatočných informácií je zariadenie špecifické.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad správ a funkcie frontu správ, GetMessage, PeekMessage, SetMessageExtraInfo

Index