InSendMessage

Funkcia InSendMessage určuje či súčasný postup okno spracováva správu, ktorá bola odoslaná z iného vlákna (v rámci toho istého procesu alebo za rozdielny proces) volanie SendMessage funkcie.

BOOL InSendMessage(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Ak okno postup spracováva správu, odoslanú z iného vlákna pomocou funkcie SendMessage , vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno postup nespracováva správu, odoslanú z iného vlákna pomocou funkcie SendMessage , vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad, správy a správy vo fronte funkcie SendMessage

Index