GetMessageTime

Funkcia GetMessageTime vráti hlásenie čas poslednej správy načítaných formou GetMessage funkcie z front hlásení aktuálne vlákno. Čas je long integer, ktorá určuje uplynutý čas v milisekundách od času bol systém spustený na čas bol vytvorený správy (ktoré je umiestnené v front hlásení vlákno).

DLHÉ GetMessageTime(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota určuje hlásenie čas.

Poznámky

Vrátená hodnota z GetMessageTime funkcia nemuseli nevyhnutne zvýšiť medzi následných správ, pretože hodnota zábaly na nulu, ak ** asova ** bajtov prekračuje maximálnu hodnotu long integer.

Na výpočet časového oneskorenia medzi správ, overiť, že čas druhom hlásenie je väčší ako čas prvej správe; potom odpočíta času prvej správe od času druhom hlásenie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Správy a správy fronty prehľad správ a funkcie frontu správ, GetMessage, GetMessagePos

Index