Pomocou podľa znaku vsuvky

Okno, ktoré dostane vstup z klávesnice zvyčajne zobrazuje znaky užívateľské typy v oblasti okna klienta. Okno mali použiť znak vsuvky na označenie pozície do klientskej oblasti, kde sa zobrazí nasledujúci znak. V okne by mali tiež vytvoriť a zobraziť podľa znaku vsuvky, keď dostane klávesnice, skryť a zničiť podľa znaku vsuvky, keď stráca zameranie. Okno môžete vykonať tieto operácie spracovanie správy WM_SETFOCUS a WM_KILLFOCUS . Ďalšie informácie o vsuvky pozri vsuvky.

Index