WM_KILLFOCUS

WM_KILLFOCUS správa sa odosiela v okne bezprostredne pred stráca aktívneho prvku pomocou klávesnice.

WM_KILLFOCUS hwndGetFocus = wParam (HWND); / / zvládnuť oknu dostávajú zameranie 
 

Parametre

hwndGetFocus
Hodnota wParam. Spracovať do okna, ktoré dostane klávesnice (môže byť NULL).

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Ak aplikácia zobrazuje znak vsuvky, v tejto chvíli zničia podľa znaku vsuvky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstupné správy SetFocus WM_SETFOCUS

Index