Vsuvky

Znak vsuvky je blikajúci čiar, blok alebo bitovú mapu do klientskej oblasti okna. Podľa znaku vsuvky zvyčajne označuje miesto, na ktorom sa vloží text alebo grafiku. Nasledujúca ilustrácia zobrazuje niektoré bežné varianty vzhľad podľa znaku vsuvky.

Aplikačné Win32 môžete vytvoriť znak vsuvky, zmeniť jeho blikať čas a zobraziť, skryť alebo premiestniť podľa znaku vsuvky.

Index