Spracovanie urýchľovačov

Proces nakladania a volá urýchľovače poskytované akcelerátora tabuľky vytvorené v čase spustenia je rovnaké ako tie poskytované akcelerátora tabuľka zdrojov pri spracovaní. Ďalšie informácie nájdete v časti nakládky akcelerátora tabuľka zdrojov prostredníctvom Spracovania správ WM_COMMAND.

Index