Spracovanie WM_COMMAND správ

Keď sa použije urýchľovač, zadané vo funkcii TranslateAccelerator okno dostane správu, WM_COMMAND alebo WM_SYSCOMMAND . Nízka-order slovo wParam parameter obsahuje identifikátor akcelerátora. Okno postup skúma identifikátor na určenie zdroja WM_COMMAND správy a procesu správy preto.

Zvyčajne, ak urýchľovač zodpovedá položka ponuky v aplikácii, akcelerátora a položka ponuky sú priradené tým istým identifikátorom. Ak potrebujete vedieť, či danú správu WM_COMMAND bol vygenerovaný urýchľovač alebo položka ponuky, môžete preskúmať Rozdeli slovo wParam parameter. Ak urýchľovač generuje správy, rozdeli slovo je 1; Ak sa položka ponuky generuje správy, rozdeli slovo je 0.

Index