WM_COMMAND

WM_COMMAND správa sa odošle, keď používateľ vyberie príkaz položky z menu, keď ovládací prvok odošle jeho rodičovské okno hlásenia, alebo keď akcelerátora úhoz je preložená.

WM_COMMAND wNotifyCode = HIWORD(wParam); / / oznámenie kód wID = LOWORD(wParam);         / / hwndCtl identifikátor položky, kontroly alebo akcelerátor = lParam (HWND);      / / spracovanie ovládania 
 

Parametre

wNotifyCode
Hodnota Rozdeli slovo wParam. Určuje kód upozornenia, ak je správa od ovládacieho prvku. Ak je správa od urýchľovač, tento parameter hodnotu 1. Ak je správa z menu, tento parameter je 0.
wID
Hodnota nízka-order slovo wParam. Určuje identifikátor položky ponuky, kontroly a akcelerátora.
hwndCtl
Hodnota lParam. Rukoväť na kontrolu odoslaním správy, ak je správa od ovládacieho prvku. V opačnom prípade tento parameter hodnotu NULL.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Akcelerátor úderov, že vyberte položky menu okná sú preložené do WM_SYSCOMMAND správy.

Ak akcelerátora úhoz nastane, ktorá zodpovedá položka ponuky pri minimalizovaní okna, ktoré vlastní v ponuke nie WM_COMMAND správa odoslaná. Však ak akcelerátora úhoz dôjde k nezodpovedá žiadnemu položiek v ponuke okno alebo v ponuke okno WM_COMMAND správa odosiela, dokonca aj vtedy, ak okno je minimalizované.

Ak aplikácia povoľuje ponuka oddeľovač, systému odošle správu WM_COMMAND s nízkym slovo wParam parameter nastavený na nulu, keď používateľ vyberie oddeľovač.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, WM_SYSCOMMAND

Index