GetClipCursor

Funkcia GetClipCursor načíta obrazovkových súradniciach obdĺžnikovej ploche na ktorú ukazovateľa obmedzuje.

BOOL GetClipCursor ( LPRECT  lpRect / / address štruktúry pre obdĺžnik);
 

Parametre

lpRect
Smerník na RECT štruktúry, ktorá poberá obrazovkových súradniciach confining obdĺžnika. Štruktúra dostáva rozmery obrazovky ak kurzor nie je obmedzená na obdĺžnik.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Kurzor je zdieľaný prostriedok. Ak žiadosť obmedzuje kurzor s funkciou ClipCursor , to musí neskôr uvoľniť kurzor pomocou ClipCursor pred organizácia zbaví kontrolu do inej aplikácie.

Volajúci proces musí mať WINSTA_READATTRIBUTES prístup window station.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad kurzory, kurzor funkcie, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index