Kurzor funkcie

Tieto funkcie sa používajú s kurzory.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

Zastarané funkcie

LoadCursor

Index