GetCursorPos

Funkcia GetCursorPos načíta pozíciu kurzora v obrazovkových súradniciach.

BOOL GetCursorPos ( LPPOINT  lpPoint / / adresy štruktúra kurzor umiestnite);
 

Parametre

lpPoint
Smerník na bod štruktúry, ktorá poberá obrazovke súradnice kurzora.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Pozíciu kurzora je vždy uvedený v obrazovkových súradniciach a nie je ovplyvnená mapovanie režim okna, ktoré obsahuje kurzor.

Volajúci proces musí mať WINSTA_READATTRIBUTES prístup window station.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad kurzory, kurzor funkcie, ClipCursor, bod, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index