Fereastra Creare

O cerere creează sale windows (inclusiv fereastra principală) utilizând funcția CreateWindow sau CreateWindowEx și furnizarea de informa?ii necesare pentru a defini atribute a ferestrei. CreateWindowEx are un parametru, dwExStyle, care nu au CreateWindow ; altfel, func?iile sunt identice. De fapt, CreateWindow solicită pur și simplu CreateWindowEx, setând parametrul dwExStyle la zero. Din acest motiv, restul de această trecere în revistă se referă numai la CreateWindowEx.

Există funcții suplimentare — inclusiv DialogBox, CreateDialogși MessageBox — pentru a crea windows speciale cum ar fi casete de dialog și casetele de mesaj. Pentru mai multe informații, consultați Casetele de Dialog.

Această secțiune conține următoarele subiecte:

Index