Neacceptat Editare Control funcționalitate

Controale de editare bogat de sprijin cele mai multe, dar nu toate funcționalitatea multiline Editare controale. Această secțiune listează mesajele de editare de control și stiluri de fereastra care nu sunt acceptate de rich edita controale.

Următoarele mesaje sunt prelucrate prin controale de editare, dar nu de bogat controale de editare.

Neacceptat mesaj Comentarii
EM_FMTLINES Nu este acceptat.
EM_GETHANDLE Controale de editare bogat nu stoca text ca pe o matrice simplu de caractere.
EM_GETMARGINS Nu este acceptat.
EM_GETPASSWORDCHAR Stilul de ES_PASSWORD nu este acceptat.
EM_SETHANDLE Controale de editare bogat nu stoca text ca pe o matrice simplu de caractere.
EM_SETMARGINS Nu este acceptat.
EM_SETPASSWORDCHAR Stilul de ES_PASSWORD nu este acceptat.
EM_SETRECTNP Nu este acceptat.
EM_SETTABSTOPS Mesajul EM_SETPARAFORMAT este folosit în schimb.
WM_CTLCOLOR Mesajul EM_SETBKGNDCOLOR este folosit în schimb.
WM_GETFONT Mesajul EM_GETCHARFORMAT este folosit în schimb.

Următoarele stiluri de fereastra sunt utilizate cu controalele de editare cu mai multe linii, dar nu cu rich Editare controale:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index