menuhelpid

Structura menuhelpid este de date finală scris pentru resursa de RT_MENU pentru un meniu sau un submeniu dacă membrul resInfo POPUPMENUITEM structura este setat la MFR_POPUP. Definiția menuhelpid structura furnizate aici este explicația nu este prezent în orice fișier de antet standard.

 typedef struct menuhelpid {DWORD helpID; 
} menuhelpid 

 

Membre

helpID
Specifică o expresie numerice indicând identificator utilizat pentru a identifica meniul Transformare WM_HELP.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.

A se vedea, de asemenea

Ansamblu de resurse, resurse structuri, MENUHEADER, POPUPMENUITEM

Index