Tastatură accesul la meniuri

Sistemul oferă o interfață tastatură standard pentru meniuri. Ave?i posibilitatea să îmbunătă?i?i această interfață prin furnizarea de chei de acces mnemonic și tastele de comenzi rapide (accelerator) pentru elementele de meniu. Următoarele subiecte descriu interfață standard de tastatură, cheile de acces și tastele de comenzi rapide.

Index