Meniul comenzi rapide taste

În plus față având o tastă de acces, un element de meniu poate avea o tastă de comenzi rapide asociate cu acesta. O tastă de comandă rapidă este diferită de o cheie de acces, deoarece meniul nu trebuie să fie activ pentru tasta de comenzi rapide la locul de muncă. De asemenea, o tastă de acces este întotdeauna asociat cu un element de meniu, în timp ce o tastă de comenzi rapide, este, de obicei (dar nu trebuie să fie) asociate cu un element de meniu.

La șirul de text element de meniu, se adaugă textul care identifică tasta de comenzi rapide. Textul comandă rapidă apare în partea dreaptă de numele elementului de meniu, după un caracter bară oblică inversă și tab ("\t"). De exemplu, "amp;Close\t&Alt + F4 "reprezintă o comandă strânsă cu combinația de taste alt + f4 ca sa tastă de comenzi rapide și cu litera"C"ca sa cheie de acces. Pentru mai multe informații, consultați Claviatură Accelerators.

Index