Zalety korzystania z właściwości okna

Okno właściwości są zazwyczaj używane do skojarzyć dane z subclassed okna lub w wielu aplikacji interfejsu (MDI) dokumentu. W każdym z tych przypadków nie jest wygodne nadmiarowych bajtów, określona w strukturze funkcji lub klasy CreateWindow dwóch powodów:

Aby uzyskać więcej informacji na temat podklasy zobacz Okno procedury podklasy. Aby uzyskać więcej informacji na temat MDI systemu windows zobacz MDI.

Index