Okno procedury podklasy

Gdy aplikacja tworzy okno, system przydziela blok pamięci do przechowywania informacji specyficznych dla okna, w tym adres procedury okna, jaki przetwarza wiadomości w oknie. Gdy system musi przekazać wiadomości do okna, wyszukuje informacje specyficzne dla okna dla adresu procedury okna i przekazuje wiadomość do tej procedury.

Podklasy jest techniką, który pozwala aplikacjom przechwycić i proces wiadomości wysyłane lub zaksięgowane do danego okna, zanim okno ma szansę przetwarzanie im. Przez instacji okna, aplikacja może uzupełnić, zmodyfikować lub monitorować zachowanie okna. Aplikacja może podklasy okno należące do klasy globalnej systemu, takie jak formant edycyjny lub pola listy. Na przykład aplikacja może podklasy formant edycyjny, aby zapobiec akceptowaniu pewne znaki kontroli. Jednakże można podklasy, okna lub klasy, która należy do innej aplikacji. Wszystkie podklasy musi odbywać się w ramach tego samego procesu.

Podklasy aplikacji okno zastępując adres procedury okna oryginalnego okna adres nową procedurę okna, nazywane procedury podklasy. Następnie procedura podklasy odbiera komunikaty wysłane lub zaksięgowane do okna.

Procedura podklasy można wykonać trzy akcje po otrzymaniu wiadomości: go można przekazać wiadomości oryginalnej procedury okna, zmodyfikuj komunikat i przekazać je do oryginalnej procedury okna, lub przetwarzać wiadomości i nie przekazać je do oryginalnej procedury okna. Jeśli procedura podklasy przetwarza wiadomości, to zrobić przed, po lub zarówno przed i po przekazaniem komunikatu do oryginalnej procedury okna.

System udostępnia dwa typy podklasy: instancji i globalnym. W instancji podklasyaplikacja zastępuje adres procedury okna jedno wystąpienie okna. Aplikacja musi użyć instancji instacji do podklasy istniejące okno. W globalnym podklasyaplikacja zastępuje adres procedury okna w strukturze WNDCLASS klasy okna. Wszystkie kolejne windows utworzonych za pomocą klasy mają adres procedury podklasy, ale nie dotyczy istniejących windows klasy.

Index