MDI

MDI (MDI) jest specyfikacją, która definiuje interfejs użytkownika dla aplikacji, które umożliwiają użytkownikowi pracy z więcej niż jednego dokumentu w tym samym czasie.

Ten przegląd opisuje strukturę aplikacji MDI i jak wykorzystać wbudowane wsparcie MDI dostarczanych przez system.

Uwaga  MDI jest model zorientowany na wniosek. Wielu użytkowników nowych i pośrednich trudno Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji MDI. W związku z tym wiele aplikacji są przełączanie z modelem zorientowanym na dokument. W związku z tym można rozważyć inne modele interfejsu użytkownika. Jednakże można użyć MDI dla aplikacji, które łatwo pasuje do istniejącego modelu do momentu wprowadzenia bardziej odpowiedni model.

Index