IRichEditOle::GetClientSite

Pobiera interfejs IOleClientSite ma być używany podczas tworzenia nowego obiektu. Wszystkie obiekty wstawiony formant edycji wzbogaconej muszą używać interfejsów witryny klientów zwracana przez tę funkcję. Lokacji klienta mogą być używane z dokładnie jeden obiekt.

(HRESULT GetClientSite LPOLECLIENTSITE DALEKO  * lplpolesite  );
 

Parametry

lplpoleclientsite
Wskaźnik do zmiennej wskaźnik, który otrzymuje adres interfejsu IOleClientSite.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK w przypadku sukcesu lub E_OUTOFMEMORY, jeśli nie można przydzielić pamięci dla lokacji klienta.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index