Rich edycyjnym

Bogate formant edycyjny jest to okno, w którym użytkownika można wprowadzić, edytować, formatowanie, drukowania i zapisać tekst. Tekst może być przypisana znaków i formatowania akapitu i mogą obejmować osadzone obiekty COM. Rich edycyjnym zapewniają interfejs programowania do formatowania tekstu. Jednakże wniosek musi implementować wszelkie niezbędne do udostępnienia formatowania operacje użytkownika składników interfejsu użytkownika.

Bogate edytować formanty obsługi prawie wszystkie wiadomości i wiadomości powiadomień z wielowierszowych formantów edycyjnych. W związku z tym że już wykorzystania edycyjnym może być łatwo zmieniane za pomocą bogatych aplikacji jest edytowanie formantów. Komunikaty dodatkowe i powiadomień umożliwiają aplikacjom dostęp do formantów edycyjnych unikatowe dla bogate funkcje. Aby uzyskać informacje o formantach edycyjnych zobacz Edytowanie formantów.

Index