IRichEditOle::ImportDataObject

Przywóz obiektu clipboard w formancie edycji wzbogaconej, zastąpienie bieżącego zaznaczenia.

(HRESULT ImportDataObject LPDATAOBJECT  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, HGLOBAL  hMetaPict  );
 

Parametry

lpdataobj
Wskaźnik do struktury obiektu DATAOBJECT Określanie obiektu clipboard do Importuj.
cf
Format schowka lub od zera do używania najlepszym dostępnym formacie.
hMetaPict
Dojście do Metaplik zawierający widoku ikony obiektu. Używany tylko jeśli DVASPECT_ICON wyświetla aspekt jest wymagane przez polecenie Wklej specjalnie.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index